ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ผ่านหน้า Login

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ผ่านหน้า Login

หน้า Login สำหรับ อาจารย์-เจ้าหน้าที่ หน้า Login สำหรับ นักศึกษา ปรับปรุงระบบ Login Internet ใหม่ ให้สามารถเเสดงข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยได้บนหน้า Login เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดโอกาสในการติดตามสถานการณ์หรือประกาศด่วนจากทางมหาวิทยาลัย…

งานซ่อมแซมอุปกรณ์ Fiber Optic

งานซ่อมแซมอุปกรณ์ Fiber Optic

จากเหตุการณ์อุปกรณ์ Fiber Optic เสียหาย เมื่อเวลาประมาณ 13.35 ของวันที่ 15/9/2553 ณ ห้อง Studio ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผลให้บริเวณชั้น 2 – 4 ของอาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยได้  ขณะนี้ได้ทำการเดินสาย Fiber Optic ใหม่พร้อมทั้ง config อุปกรณ์ Switch ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเเล้ว  [ 4/10/2553 11:00 – close job ]

เทคโนโลยี 3G คืออะไร

เทคโนโลยี 3G คืออะไร

3G คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม หรือมาตรฐาน IMT-2000 นั้นนิยามสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า “ต้องมี แพลทฟอร์ม (Platform) สำหรับการหลอมรวมของบริการต่างๆ อาทิ กิจการประจำที่ (Fixed Service) กิจการเคลื่อนที่ (Mobile Service) บริการสื่อสารเสียง ข้อมูล อินเทอร์เน็ต และ พหุสื่อ (Multimedia) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” คือ สามารถถ่ายเท ส่งต่อข้อมูล ดิจิตอล ไปยังอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ “ความสามารถในการใช้โครงข่ายทั่วโลก (Global Roaming) ” คือ ผู้บริโภคสามารถ ถืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง “บริการที่ไม่ขาดตอน

ประกาศ ระบบเครือข่ายตึกศิปศาสตร์ขัดข้อง!

ประกาศ ระบบเครือข่ายตึกศิปศาสตร์ขัดข้อง!

Network Fail เมื่อเวลาประมาณ 13.35 ของวันที่ 15/9/2553 ณ ห้อง Studio ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผลให้บริเวณชั้น 2 – 4 ของอาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ ตรวจสอบเบื้องต้นเเล้วพบว่าเกิดจากอุปกรณ์สายไฟเบอร์บริเวณดังกล่าวถูกตัดขาด ขณะนี้กำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการซ่อมเเซม ขณะนี้ได้ดำเนินการเดินสาย UTP ชั่วคราวเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อนแล้ว

Terminal Web Access สำหรับเข้าใช้งานระบบ ERP จากศูนย์ต่างๆ

Terminal Web Access สำหรับเข้าใช้งานระบบ ERP จากศูนย์ต่างๆ

  Terminal Web Access      เนื่องเจ้าหน้าที่ การเงิน พัสดุ หรือผู้ใช้งานระบบ ERP จากศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ต้องเข้าใช้ระบบ ERP ด้วยการ SSL VPN และ Remote ไปยังเครื่อง Terminal มีความซับซ้อน และมีปัญหาบ่อยครั้ง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีจึงได้ดำเนินการจัดทำระบบ Terminal Web Acces เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งาน ระบบ ERP โดยไม่ต้องผ่านการ SSL VPN ซึ่งในเบื้องต้นจะขอทำการทดสอบระบบก่อนเจ้าหน้าที่สามารถเข้าทดสอบ และใช้งาน Terminal Web Access ได้ผ่านทางเว็บไซต์

ปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน Internet

ปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน Internet

หน้าต่าง login แบบใหม่สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปรับปรุงการใช้งานระบบ Rmutp Passport สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดังนี้

ระบบ SSL VPN ขัดข้องไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว

ระบบ SSL VPN ขัดข้องไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว

SSL-VPN เนื่องมาจากในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ระบบ RMUTP SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) ได้เกิดขัดข้องทำให้ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวก