วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เดินสายแลนห้องภาษาอังกฤษศูนย์พณิชยการพระนคร

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เดินสายแลนห้องภาษาอังกฤษศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการติดตั้งจุดเชื่อมต่อแลนและเดินสายแลนใหม่ที่ห้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจศูนย์พณิชยการพระนคร

วันที่ 3 กันยายน 2556 เปลี่ยน Core switch ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 2556 เปลี่ยน Core switch ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้ทำการเปลี่ยน core switch  ณ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อให้รองรับการทำงานความเร็วสูง 10 G   และย้าย core switch ตัวเดิมไปเป็นโหนดรับ ณ ตึกคณะวิทยาศาสรต์ เป็นที่เรียบร้อย

เดินสายไฟเบอร์ออฟติค ตึกการโรงแรม

เดินสายไฟเบอร์ออฟติค ตึกการโรงแรม

เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ณ ศูนย์ พณิชยการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารจึงได้ดำเนินการ เดินสายไฟเบอร์ออฟติคเพิ่มเติมจำนวน 2 โหนด ณ อาคารเรียนวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556  เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถานีวิทยุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถานีวิทยุ

เนื่องจากมีการประสานขอให้ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวไฟ (Access Points) ณ ห้องกระจายเสียง ของสถานีวิทยุ คณะสื่อสารมวลชล ชั้น 5 ตึกสื่อสาร ทางกลุ่มงานติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประชุมกลุ่มงานเครือข่ายฯ

วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประชุมกลุ่มงานเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสือสารได้เชิญบุคลากรในกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะพูดคุย ชี้แจง เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมพวงแสด

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี

เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ พณิชการพระนคร กลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ณ ตึก 90 ปี ในทุกๆ ชั้น เพื่อให้มีการกระจายสัญญาณได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ในส่วนของอาคารอื่นๆ ได้ทำการติดตั้งเรียร้อยหมดแล้ว

วันอังคารที่ 6 สิงหาคมเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) กองกลาง

วันอังคารที่ 6 สิงหาคมเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) กองกลาง

สือเนื่องจากเย็นวันจันทร์ที่ 5 เกิดฝนตกหนักทำให้มีฟ้าผ่าลงใกล้กับมหาลัย ทำให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) เกิดขัดข้อง ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายให้เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 8 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

วันที่ 8 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณ หน้าห้อง 2306 จำนวน 1 ตัว และบริเวณ หน้าห้อง Special Topic Laboratory จำนวน 1 จุด เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคาร 2 ชั้น 2 บริเวณหน้าห้อง 2215 จำนวน 1 จุด เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคารศิลปะศาสตร์ บริเวณชั้น 2 จำนวน 1 จุด บริเวณหน้าห้องกิจการนักศึกษา  เป็นที่เรียบร้อย

Page 30 of 60« First...1020...2829303132...405060...Last »