วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ย้ายแนวสายไฟเบอร์ออฟติคที่ตึกครุศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ย้ายแนวสายไฟเบอร์ออฟติคที่ตึกครุศาสตร์

เนื่องจากมีการปรับปรุงตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) ทำให้มีผลกระทบกับแนวสายไฟเบอร์ซึ่งเป็นโหนดย่อยกระจายสายไปยังตึกต่างๆ  ดังนั้นทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการย้ายแนวสาย เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการปรับปรุงตึกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นที่เรียบร้อย

Domain rmutp.ac.th ได้รับ IPv6 DNS Logo certified เเล้ว

Domain rmutp.ac.th ได้รับ IPv6 DNS Logo certified เเล้ว

เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดเมน rmutp.ac.th ได้ผ่านการรับรอง ว่าสามารถใช้งานผ่าน IPv6 ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับ Logo certified เป็นที่เรียบร้อย

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ลิงค์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตศูนย์พณิชยการพระนคร ใช้งานได้ปกติ

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ลิงค์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตศูนย์พณิชยการพระนคร ใช้งานได้ปกติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 4.30 น. ลิงค์ SP2 ซึ่งใช้เชื่อมต่อออกอินเตอร์เน็ตภายนอก ของศูนย์พณิชยการพระนคร ที่เคยขัดข้อง  ใช้งานได้ปกติแล้ว  จึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ลิงค์ SP2 ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ลิงค์ SP2 ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ลิงค์ SP2 ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง ทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงย้ายเส้นทางสำรองโดยวิ่งผ่าน wi-fi Point to Point ลิงค์มาออกที่ ศูนย์เทเวศร์เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่า ทาง Uninet จะทำการแก้ไข ลิงค์เสร็จ   ในกรณีนี้ อาจทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่ศูนย์พานิชการพระนครช้าลงบ้าง ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ได้เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ได้เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2556  กลุ่มงานเครือข่าย และกลุ่มงานห้องสมุด ได้เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาครั้งที่ 26 (WUNCA 26)  ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เพื่อติดตามเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มงานเครือข่ายทำการเชื่อมต่อลิงค์เครือข่ายที่คณะศิลปศาสตร์และอัพเดท IPv6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มงานเครือข่ายทำการเชื่อมต่อลิงค์เครือข่ายที่คณะศิลปศาสตร์และอัพเดท IPv6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มงานเครือข่ายทำการเชื่อมต่อลิงค์เครือข่ายจำนวน  3 จุด ณ ห้อง 1104 คณะศิลปศาสตร์เพื่อให้การใช้งานเครือข่าย มีความครอบคลุมทั่วถึง  เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกันนี้ ได้ทำการ config อุปกรณ์เพื่อใช้งาน IPv6 จนพร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้

วิธี Install Deep Freeze Enterprise

เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สำหรับล๊อคฮาร์ดดิสหรือไดร์ที่เราต้องการให้คงอยู่ในสภาพเดิมหลังจากที่รีสตาร์ทเครื่องหรือปิดเครื่องและเปิดขึ้นมาใหม่เหมือนลักษณะการแช่แข็งเอาไว้ โหลดโปรแกรมที่  http://uhost.rmutp.ac.th/thasaphat.d/

ขั้นตอนการ Install & Config DHCP Server

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการกำหนด IP Address อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่ายบนระบบ ที่ติดตั้ง TCP/IP สำหรับ DHCP server มีหน้าที่แจก IP ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำ เป็นการลดความซ้ำซ้อน เมื่อเครื่องลูกเริ่ม boot ก็จะขอ IP address, Subnet mark, หมายเลข DNS และ Default gateway ขั้นตอนการเชื่อมต่อของเครื่องลูกกับ DHCP server 1. เครื่องลูกค้นหาเครื่อง DHCP server ในเครือข่าย โดยส่ง DHCP