ตรวจสอบระบบห้องคอมพิวเตอร์ 2404

ตรวจสอบระบบห้องคอมพิวเตอร์ 2404

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้เข้าตรวจระบบเครือข่ายหลังจากการปรับปรุงห้อง 2404 (ห้องคอมพิวเตอร์) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ config อุปกรณ์เครือข่าย ตรวจเช็คสายใยแก้ว และได้ทดสอบการใช้ระบบเครือข่ายของห้อง 2404 ซึ่งความเร็วของระบบ internet อยู่ในระดับที่ดี

แก้ไขระบบเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 2310

แก้ไขระบบเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 2310

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงเครือข่าย ห้อง 2310 คณะบริหารธุรรกิจ ซึ่งสายใยแก้วนำแสงชำรุดจึงไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย มทร.พระนครได้ ทางสำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วและทดสอบระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ 22 ก.พ. 2555 16.00น.

แก้ไขระบบเครือข่ายอาคารมงคลอาภา

แก้ไขระบบเครือข่ายอาคารมงคลอาภา

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คเครือข่ายของอาคารมงคลอาภาตามที่มีผู้แจ้งเข้ามาในระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คแล้วพบว่ามีการนำอุปกรณ์เครือข่ายต่อพ่วง มาต่อพ่วงภายในระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ซึ่งทำให้เกิดการloop ของสัญญาณและทำให้ระบบเครือข่ายขัดข้องทั้งหมด ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้เจ้าของถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกจากระบบเครือข่าย มทร.พระนคร และตรวจสอบพบว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนคร

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโลยีและสารสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายตามที่มีผู้แจ้งเข้ามาในระบบงานและได้เฝ้าติดตาม monitor ระบบเครือข่ายของอาคารมงคลอาภาตลอดเวลา หากถ้าพบว่ายังใช้งานระบบเครือข่ายแล้วยังขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถแจ้งได้ที่ E-mail : noc@rmutp.ac.th หรือ Facebook

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้ห้องเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้ห้องเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องเจ้าหน้าที่ภายในห้องสมุด ศูนย์พณิชการพระนคร เพื่อให้สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายของ มทร.พระนครได้และรองรับการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯได้เดินสายตามจุดที่ได้รับมอบหมายไว้จนเสร็จสิ้นทดสอบการใช้งานสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ปกติ และ Test Speed ได้ความเร็วอยู่ในระดับที่ดีมาก

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายสำรองศูนย์พณิชยการพระนคร (wifi point to point)

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายสำรองศูนย์พณิชยการพระนคร (wifi point to point)

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายสำรองที่เกิดการขัดข้อง ณ ศูนย์ พณิชยการพระนคร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทดลองระบบเครือข่ายสำรอง ณ ศูนย์พระนครเหนือ

ทดลองระบบเครือข่ายสำรอง ณ ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทดสอบระบบเครือข่ายสำรอง (wifi point to point) ณ ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายของ มทร.พระนคร ในกรณีเครือข่ายหลักเกิดขัดข้องหรือเครือข่ายหลักล้มและยังเป็นการเพิ่มขยายช่องทางในการรับส่งข้อมูลในกรณีเครือข่ายหลักช่องทางเต็ม

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้กองศิลปวัฒนธรรม(ต่อ)

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้กองศิลปวัฒนธรรม(ต่อ)

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับกองศิลปวัฒนธรรม โดยติดตั้งระบบเครือข่ายแบบมีสายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทุกเครื่อง ทั้งนี้ทางสำนักได้ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายให้ด้วย และทดสอบระบบเครือข่ายพบว่าทั้งหมดสามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย RMUTP NET ได้ตามปกติ

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้กองศิลปวัฒนธรรม

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้กองศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่ายให้กองศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายภายในและภายนอกมหาลัยได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ให้ด้วย และได้ทำการทดสอบระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ 1 ก.พ. 2555 17.30 น.