ปรับปรุงแนวสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

ปรับปรุงแนวสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงแนวสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)  ชั้น 3อาคาร 90ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการปรับปรุงอาคารอยู่จึงส่งผลทำให้สายใยแก้วเกิดการชำรุด เสียหาย ซึ่งทางสำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมบำรุงแนวสายใยแก้วนำแสง เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบเครือข่ายทั้งอาคารทั้งหมดสามารถใช้ งานได้ตามปกติ

ปรับปรุงระบบ คลังปัญญา

ปรับปรุงระบบ คลังปัญญา

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ปรับปรุงระบบเว็บคลังปัญญา โดยปรับปรุงเวอร์ชั่นซอฟแวร์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรสารสนเทศเที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่านี้

Student Hosting บริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาราชมงคลพระนคร

Student Hosting บริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาราชมงคลพระนคร

Student Hosting Service (S-HOST) บริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องจากระบบบริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาเดิมโดนโจมตีโดยผู้ไม่หวังดี ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาขึ้นใหม่ โดยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าทดลองใช้งานได้ที่

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI หลังอาคาร 4 ชั้น 3

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI หลังอาคาร 4 ชั้น 3

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI ที่อาคาร 4 ชั้น 3 เนื่องจากตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าชำรุด ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเปลี่ยน poe ที่ติดตั้งอยู่ในห้องควบคุม ของสตูดิโอชั้น 2 และทดสอบการทำงานของ wifi ซึ่งทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมบำรุงระบบ WIFI หน้าห้องทะเบียนชั้น1 ศูนย์เทเวศน์

ซ่อมบำรุงระบบ WIFI หน้าห้องทะเบียนชั้น1 ศูนย์เทเวศน์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI ติดตั้งหน้าห้องทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์เทเวศน์ระบบเครือข่ายขัดข้องเนื่องจากอาคาร1 ชั้น 2 มีการปรับปรุงอาคาร ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เดิoสายLANและติดตั้ง POE จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับwifi สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องกิจการนักศึกษา

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศน์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เดินสายระบบเครือข่ายให้เรียบร้อยและสามารถใช้งานระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ได้ตามปกติ

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ คณะครุศาสตร์

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่าย ณ อาคารครุศาสตร์ (ตึกใหม่) ซึ่งไม่มีระบบเครือข่าย ทั้งนี้ทางสำนักได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติ

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ อาคารครุศาสตร์

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ อาคารครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าทำการติดตั้งระบบเครือข่าย ณ อาคารครุศาสตร์ (ตึกใหม่) ทางเจ้าหน้าที่สำนักได้ทำการ ตรวจเช็คระบบเครือข่าย เข้าหัวสาย LAN (RJ45)จุดต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ทางคณะครุศาสตร์แจ้งความประสงค์มา ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ 13 มี.ค. 2555

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ศูนย์โชติเวช

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2555 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ศูนย์โชติเวชที่ขัดข้อง เนื่องจาก อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (core switch) เกิดการขัดข้องทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดระบบทั้งหมดและเปิดใหม่(restart) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจเช็คตามจุดต่างๆซึ่งสามารถใช้งานระบบเครือข่ายของ มทร.พระนครได้ตามปกติ 6 มี.ค. 2555 12.30 น.