ประชุมเรื่องระบบงาน Business Intelligent

ประชุมเรื่องระบบงาน Business Intelligent

เมื่อวันที่ 22/2/2554 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคลัง และบริษัท Innoviz ประชุมร่วมกันกำหนดวิธีการดำเนินงานระบบงาน Business Intelligent

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ

เมื่อวันที่ 21/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดห้องพัก อ.สาขา อาหารและโภชนาการ – เปลี่ยน Switch OS-6124 เป็น LS-6224 – ติดตั้ง Access Point เพิ่ม 1 จุด

ห้องสมุด+ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์โชติเวช เปิดให้บริการเเล้ววันนี้!

ห้องสมุด+ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์โชติเวช เปิดให้บริการเเล้ววันนี้!

ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์โชติเวช เปิดให้บริการเเล้ววันนี้ !

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 21/2/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 21/2/2554

เมื่อ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30  น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 08.45 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ-ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบและเปิด ระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม

งานติดตั้งอุปกรณ์ Switch และ สายสัญญาน Fiber Optic ณ ห้องทะเบียนใหม่ ชั้น1

งานติดตั้งอุปกรณ์ Switch และ สายสัญญาน Fiber Optic ณ ห้องทะเบียนใหม่ ชั้น1

เมื่อวันที่ 9/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ Switch และ สายสัญญาน Fiber Optic ณ ห้องทะเบียนใหม่ ชั้น1

ติดตั้ง switch และ network printer ที่สำนักวิจัยเเละพัฒนา

ติดตั้ง switch และ network printer ที่สำนักวิจัยเเละพัฒนา

เมื่อวันที่ 9/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้ง switch และ network printer ที่สำนักวิจัยเเละพัฒนา

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม SPSS ให้ห้องสมุดทั้ง 5 ศูนย์

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม SPSS ให้ห้องสมุดทั้ง 5 ศูนย์

เมื่อวันที่ 9/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 ชุดพร้อมติดตั้งโปรแกรม SPSS ให้ห้องสมุด 5 ศูนย์  สำหรับอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ต้องการใช้งานโปรแกรม SPSS สามารถติดต่อขอเข้าใช้ได้ที่ ห้องสมุดทั้ง 5 ศูนย์

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 8/2/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 8/2/2554

เมื่อ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.20  น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 16.45 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ-ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบและเปิด ระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด ณ คณะครุศาสตร์ 7/2/2554

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด ณ คณะครุศาสตร์ 7/2/2554

เมื่อวันที่ 7/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตึกบ่อปลา ชั้น 3 พร้อมเดินสายเเลนเพิ่ม 1 จุด

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 31/1/2554 – 1/2/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 31/1/2554 – 1/2/2554

เมื่อวันที่ 31/1/2554 เวลาประมาณ 16.00น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุ โดยจะใช้ลิงค์สำรองไปก่อนในระหว่างกำลังดำเนินการเเก้ไขปัญหา ซึ่งมีผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายค่อนข้างช้าในช่วงนี้ ขณะนี้เวลาประมาณ 10.43 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ