ซ่อมเครื่อง Printer Canon IP4500 ณ ห้องศูนย์กลางปฏิบัติการเครือข่าย 30/11/2553

ซ่อมเครื่อง Printer Canon IP4500 ณ ห้องศูนย์กลางปฏิบัติการเครือข่าย 30/11/2553

ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่อมเครื่อง Printer Canon IP4500 (อาการเสีย-ปรินท์ไม่ออก)

เปลี่ยนอุปกรณ์ switchโหนดย่อย สำนักงานอธิการบดี 29/11/2553

เปลี่ยนอุปกรณ์ switchโหนดย่อย สำนักงานอธิการบดี 29/11/2553

เมื่อวันที่ 29/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทบบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Switch SMC 8 port ที่เสีย

ติดตั้งระบบควบคุมห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดตั้งระบบควบคุมห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 26/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศไปทำการติดตั้งระบบควบคุมห้อง Self – ลงเครื่อง Server 1 เครื่อง – ลงเครื่อง Client 87 เครื่อง

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช

วันที่ 23/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่าย ณ ตึกใหม่ โชติเวช ก่อนเปิดให้บริการ

งานปรับปรุงห้อง Server ศูนย์เทเวศร์ 23/11/2553

งานปรับปรุงห้อง Server ศูนย์เทเวศร์ 23/11/2553

เพิ่มตู้ Rack 1 ตู้เพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ server ชนิด tower จำนวน 6 เครื่อง –  เดินสายไฟเบอร์ใหม่ 1 จุด –  ติดตั้งและคอนฟิก Switch L2 24 port

CIT 2011 & UniNOMS 2011

CIT 2011 & UniNOMS 2011

    มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT 2011) พร้อมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS 2011) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application – WUNCA) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาจีน

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย หอพักนักศึกษาจีน

เมื่อวันที่ 19/11/2553 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ณ หอพักนักศึกษาจีน โดยจัดสรรหมายเลข IP Address สำหรับอุปกรณ์ไร้สายเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวัีนที่ 8/11/2553 เวลา 16.30 น. สาเหตุเกิดจาก อุปกรณ์เครือข่ายชำรุดและลิงค์ของการสื่อสารขัดข้องมีผลให้ศูนย์พณิชยการพระนครไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตั้งเต่เวลาดังกล่าว ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเเก้ไข update 8/11/2553  16.35 น.  :  เจ้าหน้าที่ศูนย์พณิชยการพระนครเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นและรายงานสู่ส่วนกลาง 8/11/2553  18.00 น.  :  สลับ Link สำรอง(WIFI-Link) ขึ้นมาใช้งานเเทน Link ของการสื่อสาร(CAT-Link) แต่ Link ไม่ up 9/11/2553  7.00 น.  :  ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าตรวจสอบพื้นที่ 9/11/2553  10.30 น.  :  เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายสำรองแทนตัวที่ชำรุด 9/11/2553  16.00

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (UniNet) จะมีการปรับปรุงระบบ เครือข่ายแกนหลัก ในช่วงเวลา 23.30น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ถึง เวลา 01.00น. ของวันที่  7 พฤศจิกายน 2553 อาจจะทำให้มีผลกระทบการใช้งานเครือข่ายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ NOC UniNet ส่งผลให้ทุกศูนย์ไม่สามารถเข้าใช้งาน internet ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว NOC RMUTP