การเข้าใช้งาน WIFI-RMUTP-STUDENT และ WIFI-RMUTP-STAFF

การเข้าใช้งาน WiFi สำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาซึ่งต้องมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อก่อนถึงจะใช้งานได้ การตั้งค่าสำหรับระบบ Android การตั้งค่าสำหรับระบบ IOS การตั้งค่าสำหรับ PC และ Labtop การเข้าใช้งาน WIFI