เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งระบบเครือข่ายให้กองศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายภายในและภายนอกมหาลัยได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ให้ด้วย และได้ทำการทดสอบระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ
1 ก.พ. 2555 17.30 น.

DSCN5712-225x300 DSCN5713-300x225 DSCN5714-300x225 DSCN5715-225x300 DSCN5716-300x225 DSCN5717-225x300 DSCN5718-225x300 DSCN5720-225x300 DSCN5721-300x225 DSCN5722-300x225 DSCN5723-300x225 DSCN5724-300x225 DSCN5725-300x225 DSCN5726-225x300 DSCN5727-300x225 DSCN5728-225x300 DSCN5729-225x300 DSCN5731-300x225 DSCN5732-300x225 DSCN5733-300x225 DSCN5734-300x225 DSCN5735-300x225 DSCN5736-300x225 DSCN5737-300x225 DSCN5738-300x225 DSCN5739-300x225 DSCN5740-300x225 DSCN5741-300x225 DSCN5742-300x225

ติดตั้งระบบเครือข่ายให้กองศิลปวัฒนธรรม

One thought on “ติดตั้งระบบเครือข่ายให้กองศิลปวัฒนธรรม

Leave a Reply