ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายศูนย์โชติเวช

เมื่อวันที่31 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการกลุ่มงานเครือข่ายได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์โชติเวชว่าตึก 6 ชั้น 4 ห้อง LAB นักเรียนไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ จึงได้ทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการแก้ไขปัญหาจนสามารถใช้งานได้ปกติ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปถอดจาน WiFi Point to Point จากศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปถอดจาน WiFi Point to Point จากศูนย์พระนครเหนือ

จากกรณี ที่ได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่คณะ คหกรรมศาสตร์ เนื่องด้วยจะมีการทุบตึกทำให้มีการตัดสายไฟเบอร์ออฟติก ทำให้คณะคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานได้ ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้สำรวจแล้ว และได้ข้อตกลงว่าจะใช้ WiFi Point to Point เพื่อส่งสัญญาณจากเทเวศมาแทน ดังนั้นจึงได้มาถอดจาน WiFi จากศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งเป็นจานเก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน เอามาใช้แทนเป็นการชั่วคราว

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการปรับปรุงระบบ SSL VPN เพื่อให้รองรับอุปกรณ์โมบาย เช่น ไอโฟน ไอเพด และสามารถใช้เบราเซอร์ FireFox ได้ และมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเครือข่ายภายในจากเน็ตเวิร์คภายนอก มากขึ้น

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าสำรวจพื้นที่โชติเวช เพื่อแก้ไขปัญหาลิงค์สายไฟเบอร์ที่โดนตัด

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าสำรวจพื้นที่โชติเวช เพื่อแก้ไขปัญหาลิงค์สายไฟเบอร์ที่โดนตัด

เนื่องจากทางคณะคหกรรมศาสตร์จะมีการทุบตึกเพื่อก่อสร้างใหม่ และได้ตัดลิงค์สายไฟเบอร์ออฟติกออก ทำให้ ทางคณะคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เขาสำรวจแนวสายเก่า เพื่อจะแก้ไขให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตได้เหมือนเดิม โดยมีข้อสรุปว่า จะใช้สัญญาณไวเลส Point to Point ยิงสัญญาณจาก เทเวศ ไปยังโชติเวช โดยใช้จานไวเลส ชุดเก่าจากศูนย์พระนครเหนือ    

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ขนย้ายอุปกรณ์เครือข่ายจากคณะคหกรรมศาสตร์เนื่องจากมีการปรับปรุงตึก

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ขนย้ายอุปกรณ์เครือข่ายจากคณะคหกรรมศาสตร์เนื่องจากมีการปรับปรุงตึก

เนื่องจากทางคณะคหกรรมศาสตร์ จะทำการทุบตึกเพื่อก่อสร้างตึกใหม่ ทางสำนักวิทยบริการจึงได้ทำการขนย้ายอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายในส่วนที่สำนักวิทยบริการดูแลอยู่ในตึก ออกมาเก็บไว้ยังสำนักวิทยบริการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 กลุ่มงานเครือข่ายออกทำการประชาสัมพันธ์การเชื่อมต่อ WiFi รูปแบบใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 กลุ่มงานเครือข่ายออกทำการประชาสัมพันธ์การเชื่อมต่อ WiFi รูปแบบใหม่

เนื่องด้วยทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมต่อ wifi -rmutp แบบใหม่ เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจจากบุคคลภายนอก ดังนั้น จึงมีการเพิ่มขั้นตอนในการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน ทำให้ บุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย มีความยุ่งยากและไม่เข้าใจในการเข้าใช้งาน ทางกลุ่มงานเครื่อข่ายจึงได้ทำการออกประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ wifi ให้รับรู้โดยทั่วกัน

วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการติดตั้ง Server ESXi ที่ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการติดตั้ง Server ESXi ที่ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการติดตั้งเซิฟเวอร์ ESXi ที่ศูนย์พระนครเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการใช้สร้างเซิฟเวอร์ภายใน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาต่อไป