แก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด ศูนย์พณิชยการพระนคร

แก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2259 กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้ทำการเข้าแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด ที่ศูนย์พณิชการพระนคร ที่มีปัญหาการ Down หลายๆตัว และระบบโทรศัพท์ใช้การไม่ได้จากการตรวจสอบ พบว่าตู้กระจายสัญญาณเครือข่าย เกิดปัญหาจากระบบจ่ายไฟสำรอง (UPS)  เสีย ทำให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไม่สามารถทำงานได้ จึงได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย    

วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557  ระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขัดข้อง เนื่องจาก ไฟเบอร์ออฟติคของ ISP  ซึ่งต่อยู่ที่ สกอ. ขัดข้อง ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไม่สามารถใช้การได้ แต่ระบบ อินทราเน็ต ภายในมหาลัยสามารถใช้งานได้ปกติ

ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย โถงหน้าลิฟท์ คณะสื่อสาร

ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย โถงหน้าลิฟท์ คณะสื่อสาร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงานเครือข่ายติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)  บริเวณโถงทางเดินหน้าลิฟท์คณะสื่อสารมวลชน เพื่อกระจายสัญญาณ wi-fi  ได้อย่างทั่วถึง เป็นที่เรียบร้อย

การใช้โปรแกรม nuttcp ในการทดสอบเครือข่าย

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก Click Dowloads Nuttcp 2. แตกไฟล์ไว้ในไดร์ฟ C:\ 3. RUN คำสั่ง CMD 4. ฝั่ง server run คำสั่ง C:\>nuttcp -S 5. ฝั่ง client run คำสั่ง C:\>nuttcp -i1 -w2M -T60 Ip_server_hostname    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ติดตั้งระบบเครือข่ายศูนย์พนิชพระนคร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ติดตั้งระบบเครือข่ายศูนย์พนิชพระนคร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าทำการติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้อง เอกสารการพิมพ์ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พนิชการพระนคร จำนวน 6 จุด เป็นที่เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณ (Switch ) เป็นที่เรียบร้อย  

วันที่ 5 กันยายน 2556 ขึ้นระบบ 10 Gigabit Ethernet ศูนย์ชุมพรเขตฯ

เมือวันที่ 5 กันยายน 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสือสารได้ทำการขึ้นระบบ  10 Gigabit Ethernet ณ ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 3 กันยายน 2556 เปลี่ยน Core switch ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 2556 เปลี่ยน Core switch ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้ทำการเปลี่ยน core switch  ณ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อให้รองรับการทำงานความเร็วสูง 10 G   และย้าย core switch ตัวเดิมไปเป็นโหนดรับ ณ ตึกคณะวิทยาศาสรต์ เป็นที่เรียบร้อย

เดินสายไฟเบอร์ออฟติค ตึกการโรงแรม

เดินสายไฟเบอร์ออฟติค ตึกการโรงแรม

เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ณ ศูนย์ พณิชยการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารจึงได้ดำเนินการ เดินสายไฟเบอร์ออฟติคเพิ่มเติมจำนวน 2 โหนด ณ อาคารเรียนวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556  เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถานีวิทยุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถานีวิทยุ

เนื่องจากมีการประสานขอให้ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวไฟ (Access Points) ณ ห้องกระจายเสียง ของสถานีวิทยุ คณะสื่อสารมวลชล ชั้น 5 ตึกสื่อสาร ทางกลุ่มงานติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย

Page 1 of 812345...Last »