ประกาศปิดปรับปรุง ระบบเครือข่ายหลัก

ประกาศปิดปรับปรุง ระบบเครือข่ายหลัก

เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับลิงค์เครือข่ายสำรอง (ลิงค์ธรรมศาสตร์) ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างภายในมหาวิทยาลัยออกไปยังภายนอกเกิดความขัดข้อง ทางกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ประสานงานกับทาง Uninet เพื่อปรับปรุงและทดสอบ ระบบเครือข่ายหลัก ซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงเวลา 12.00 – 12.30 น. ไม่สามารถให้งานเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกได้ชั่วคราว ….. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ซ่อมบำรุงสาย LAN ห้องพยาบาล(ศูนย์พระนครเหนือ)

ซ่อมบำรุงสาย LAN ห้องพยาบาล(ศูนย์พระนครเหนือ)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558  เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากทางห้องพยาบาล(ศูนย์พระนครเหนือ) เรื่องระบบ network ไม่สามารถใช้งานได้  เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ ซึ่งพบว่าสาย LAN ที่ภายนอกอาคารขาด เนื่องจากหนูกัด  เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปลี่ยนสาย LAN และใส่ท่อ flex พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ  ระบบจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ