แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องที่อาคารเอนกประสงค์ 1 ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในขณะนี้ โดยผู้เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/9/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/9/2554

เมื่อวันที่ 3/9/2554 เวลาประมาณ 20.00 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักระหว่างศูนย์นางเลิ้ง-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง และได้เปลี่ยนไปใช้ลิงค์เชื่อต่อระบบเครือข่ายสำรอง (WIFI Linik) ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : วันนี้ เวลา 12.00 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ สาเหตุกำลังรอทาง CAT แจ้งมาอีกครั้ง

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พระนครเหนือ

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 25/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายและทำการเปลี่ยนอุปกรณ์สวิทซ์ใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พระนครเหนือ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 1. อาคารอำนวยการ 2. ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์

วงจรการสื่อสารระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ขัดข้อง 24/8/2554

วงจรการสื่อสารระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ขัดข้อง 24/8/2554

เมื่อวันที่ 24/8/2554 เวลาประมาณ 9.10 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง Uninet-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ทำให้ทุกศูนย์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว * หมายเหตุ ระบบงานภายในของทางมหาวิทยาลัย (ERP,HRM,REG,Etc.) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/7/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/7/2554

เมื่อวันที่ 23/7/2554 เวลาประมาณ 10.40 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 28/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 28/6/2554

เมื่อวันที่ 28/6/2554 เวลาประมาณ 10.30 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : ขณะนี้เวลา 11.40 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก RJ-45 ขาด

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 27/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 27/6/2554

เมื่อวันที่ 27/6/2554 เวลาประมาณ 05.30 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : ขณะนี้เวลา 09.00 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก Port Swicth ขัดข้อง

ประกาศ อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย อาคารโรงอาหาร ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง

ประกาศ อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย อาคารโรงอาหาร ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง

เมื่อวันที่ 14/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย อาคารโรงอาหาร ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ พบว่าอุปกรณ์ POE ชำรุด 1 ตัว ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งซ่อมอุปกรณ์ POE

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 8/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 8/6/2554

เมื่อวันที่ 8/6/2554 เวลาประมาณ 15.35 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : ขณะนี้เวลา 16.30 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดทำให้ ไฟฟ้าดับที่โหนดราชเทวี

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 21/2/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 21/2/2554

เมื่อ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30  น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 08.45 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ-ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบและเปิด ระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม