ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 15/1/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์  15/1/2554

เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 17.30  น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 18.10 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ-ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบและเปิดระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวันที่ 7/1/2554 เวลาประมาณ 14.20-14.40 น. ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายช้าลงผิดปกติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุ… จากการตรวจสอบคาดว่าเกิดจาก ลิงค์วงจรการสื่อสารของ CAT ขัดข้อง ประมาณ 20 นาที

Web-Server ขัดข้อง

Web-Server ขัดข้อง

เมื่อเวลาประมาณ 0.00 น. ของวันที่ 18 / 10  /2010 เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ให้บริการ web-server เกิดขัดข้อง มีผลให้เว็บไซต์ของคณะ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่ายๆได้เข้าตรวจสอบและทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว  ขณะนี้ (เวลาประมาณ 8.50 น. ) สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ