การใช้งานโปรแกรม MATLAB Free ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

การใช้งานโปรแกรม MATLAB Free ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับการสนับสนุนให้สามารถใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอน MATLAB ได้ฟรีทุกโมดูล ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยสามารถใช้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ หรือสามารถดาวน์โหลดติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ แต่การใช้งานจะเน้นไปทางการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงงานวิจัยได้ โดยมีวิธีการเข้าใช้งานดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน URL https://www.mathworks.com/licensecenter/classroom/COVID-19_Access/ ในครั้งแรกให้สมัครเข้าใช้งานก่อนโดยเลือกที่ปุ่ม Create Account 2.  กรอกรายละเอียด ช่อง Email Address โดยใช้เมลล์มหาวิทยาลัย ที่เป็น @rmutp.ac.th  เท่านั้น ช่อง Location ใส่ Thailand ช่อง  First Name และ

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 8 และ Windows 8.1

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 8 และ Windows 8.1 ขั้นตอนที่ 1. กดที่สัญลักษณ์เครือข่ายบน Taskbar ขั้นตอนที่ 2. คลิกที่เมนู View Connection Settings ขั้นตอนที่ 3. เมื่อขึ้นเมนู Network แล้ว ให้กดที่ +  add a VPN Connection เพื่อตั้งค่า Covidvpn ขั้นตอนที่ 4. ตั้งค่า VPN ให้เข้ากับ covid.rmutp.ac.th ดังภาพตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 5.

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 7

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 7 ขั้นตอนที่ 1. กดที่แถบเมนู Start และไปที่ Control Panel ขั้นตอนที่ 2. กดที่เมนู Network and Internet ขั้นตอนที่ 3. กดที่เมนู Network and Sharing Center ขั้นตอนที่ 4. กดที่เมนู Set up new connection or network ขั้นตอนที่ 5. กดที่เมนู Connect to a

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 10

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 10 ขั้นตอนที่ 1. กดที่แถบเมนู Start และกดที่หัวข้อ Settings ขั้นตอนที่ 2.  กดที่หัวข้อ  Network & Internet ,Wi-Fi, airplane mode, VPN ชั้นตอนที่ 3. กดที่หัวข้อ VPN ขั้นตอนที่ 4. กดที่สัญลักษณ์ + add a VPN connection ขั้นตอนที่ 5. 1. ช่อง Connection name ให้พิมพ์

การสร้าง Performance Monitor เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง Hyper-V Hypervisor

การสร้าง Performance Monitor เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง Hyper-V Hypervisor

วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง Hyper-V Hypervisor ในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครือง Hyper-V Hypervisor จะมี 4 สิ่งหลักๆ ที่จะต้องตรวจสอบคือ หน่วยประมวลผล, หน่วยความจำ, ระบบเครือข่าย และ หน่วยจัดเก็บข้อมูล โดยตรวจสอบได้จาก Performances Monitor โดยมีวิธีการสร้างหน้า Monitor ดังนี้ 1. เรียกหน้าต่าง Microsoft Management Console (MMC)                     2. สร้างหน้า Performances

บันทึกวิดีโอการนำเสนอหรือการสอนโดยใช้ Powerpoint 2019 ให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19

บันทึกวิดีโอการนำเสนอหรือการสอนโดยใช้ Powerpoint 2019 ให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19

ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยแบบนี้ และไม่สามารถนัดผู้ฟังให้มาพร้อมกันทุกคน การทำสื่อการสอนหรือการนำเสนอไว้เล่นย้อนหลังได้เป็นสิ่งจะเป็นและทำได้ง่ายๆ ดังนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ และไม่สามารถนำเสนอแบบ live บนแอปพลิเคชันประชุมได้เนื่องจากเน็ตขาดกะทันหัน หรือเหตุจำเป็นอื่นๆ จึงขอเสนอวิธีการใช้งานการบันทึกการนำเสนอ หรือการสอนบน Powerpoint ซึ่งจะมีการบันทึกเสียงผู้สอน และการใช้เมนูเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอซึ่งจำลองการสอนเหมือนอยู่ห้องเรียน ถ้าหากต้องการให้มีหน้าจอการนำเสนอแบบมีหน้าจอวิดีโอขณะนำเสนอด้วย ซึ่งจะมีหน้าจอที่มีความรู้สึกเหมือนประชุมออนไลน์ การทำงานนี้จะมีอยู่ใน Microsoft Powerpoint 2019 เท่านั้น ดังนั้นหากต้องการให้เห็นเป็นการบันทึกหน้าผู้นำเสนอด้วย จำเป็นต้องใช้ Powerpoint 2019 เท่านั้นวิธีการบันทึกการใช้งาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เปิด Powerpoint และทำการตกแต่งสไลด์ตามปกติให้เสร็จเรียบร้อย จากนั้นให้ไปยังแทป Slide Show และไปยังเมนู Record Slide Show แต่ให้ไปคลิกที่ลูกศรเล็ก เพื่อเรียกเมนูที่ซ่อนไว้ขึ้นมา จากนั้นเลือกเมนู

การใช้งาน COVIDVPN เพื่อเข้าถึงงานวิจัยเพื่ออ้างอิง และการใช้งานเว็บไซต์งานวิจัยเบื้องต้น

การใช้งาน COVIDVPN เพื่อเข้าถึงงานวิจัยเพื่ออ้างอิง และการใช้งานเว็บไซต์งานวิจัยเบื้องต้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้ใช้งานระบบ COVIDVPN สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการบริการเพื่อเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการเข้าถึงงานวิจัยจากเว็บต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงในงานวิจัย ในช่วงเวลาที่ต้อง Work From Home โดยทางสำนักวิทยบริการให้ทำ VPN ที่ชื่อว่า covidvpn.rmutp.ac.th โดยการใช้งานสามารถใช้ User name และ Password ที่ลงทะเบียนจาก RMUTP-Passport โดยสามารถเข้าดูวิธีใช้งานบนวินโดวส์เวอร์ชั่นต่างๆได้ดังนี้ ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 10 ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 8 และ Windows 8.1 ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN

การเตรียมความพร้อมของอินเทอร์เน็ตก่อนการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ (WebEx, Team, Zoom) ในช่วงสถานะการ COVID-19

การเตรียมความพร้อมของอินเทอร์เน็ตก่อนการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ (WebEx, Team, Zoom) ในช่วงสถานะการ COVID-19

ในช่วงสถานะการ COVID-19 หลายบริษัทหรือหลายหน่วยงานเลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการประชุม เรามีคำแนะนำดีๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันสำคัญของคุณมาแนะนำ