สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้ใช้งานระบบ COVIDVPN สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการบริการเพื่อเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการเข้าถึงงานวิจัยจากเว็บต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงในงานวิจัย ในช่วงเวลาที่ต้อง Work From Home โดยทางสำนักวิทยบริการให้ทำ VPN ที่ชื่อว่า covidvpn.rmutp.ac.th โดยการใช้งานสามารถใช้ User name และ Password ที่ลงทะเบียนจาก RMUTP-Passport

โดยสามารถเข้าดูวิธีใช้งานบนวินโดวส์เวอร์ชั่นต่างๆได้ดังนี้
ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 10

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 8 และ Windows 8.1

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 7

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN สำหรับ iMac

สำหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถใช้คู่มือการตั้งค่าตามลิงค์ด้านล่าง

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN สำหรับ iPhone หรือ iPad

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN สำหรับ Android

หลังการล็อกอิน VPN จะมีจุดสังเกตเว็บไซต์งานวิจัยดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการเข้าเว็บงานวิจัย

www.scopus.com

 1. ใส่ชื่อเว็บ www.scopus.com จากนั้นให้ใส่หัวข้อ หรือคำที่ต้องการค้นหางานวิจัย
 2. เลือกหัวข้อที่ต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจัยที่ต้องทำ
 3. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว หากต้องการดาวน์โหลดงานวิจัยนี้ฉบับเต็มให้กด Download
 4. เมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นผลตามรูปภาพ
 5. ตัวอย่างไฟล์ฉบับเต็ม

ieexplore.ieee.org

 1. ใส่ชื่อเว็บ ieeexplore.ieee.org จากนั้นให้ใส่หัวข้อ หรือคำที่ต้องการค้นหางานวิจัย
 2. เลือกหัวข้อที่ต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจัยที่ต้องทำ
 3. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว หากต้องการดาวน์โหลดงานวิจัยนี้ฉบับเต็มให้กด PDF

4. แล้วกดปุ่ม Download ด้านขวาบนดังภาพ

dl.acm.org

 1. ใส่ชื่อเว็บ dl.acm.org จากนั้นให้ใส่หัวข้อ หรือคำที่ต้องการค้นหางานวิจัย
 2. เลือกหัวข้อที่ต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจัยที่ต้องทำ
 3. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว หากต้องการดาวน์โหลดงานวิจัยนี้ฉบับเต็มให้กด PDF
 4. วิจัยฉบับเต็มจะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ดังภาพ

Sciencedirect.com

 1. ใส่ชื่อเว็บ sciencedirect.com จากนั้นให้ใส่หัวข้อ หรือคำที่ต้องการค้นหางานวิจัย
 2. เลือกหัวข้อที่ต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจัยที่ต้องทำ
 3. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว หากต้องการดาวน์โหลดงานวิจัยนี้ฉบับเต็มให้กด Download PDF
 4. จะมีปุ่มย่อยเพิ่มขึ้นมา ให้กดปุ่ม Download this arcticle
 5. ดาวน์โหลดงานวิจัยนี้ฉบับเต็มให้กดปุ่นสัญลักษณ์Download

สรุปข้อแตกต่างในการใช้งาน sslvpn.rmutp.ac.th กับ covidvpn.rmutp.ac.th

การใช้งาน VPN ทั้งสองแบบนี้มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้งาน โดยมีข้อแตกต่างในการใช้งานดังนี้

SSLVPN

 • จำเป็นต้องเข้าผ่านเว็บไซต์ sslvpn.rmutp.ac.th
 • เมื่อล็อคอินแล้ว ห้ามปิดหน้าเว็บโดยเด็ดขาด
 • เมื่อเข้าเว็บงานวิจัย จะมีเมนูการใช้งาน VPN อยู่ตลอดเวลา

COVIDVPN

 • การใช้งานจำเป็นต้องตั้งค่าผ่านระบบวินโดวส์ ซึ่งเวอร์ชันที่แตกต่างกันของวินโดวส์ ก็จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน
 • ทุกครั้งที่ต้องการใช้งานจำเป็นต้องต้องกด connect ผ่านสัญลักษณ์เครือข่าย หรือผ่านเมนู Network Setting ทุกครั้ง
 • มีความเหมือนกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยจะได้ IP Address ที่เป็นของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 • สามารถเข้าเว็บงานวิจัยได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเข้าผ่านลิงค์หน้า SSLVPN
 • ไม่มีเมนู SSLVPN ขึ้นมาบังหน้าจอ

 

รวมเว็บแหล่งรวบรวมงานวิจัย

dl.acm.org
pubs.acs.org //เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูล ฉบับเต็ม (Full text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
eds.b.ebscohost.com //เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASS มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์ โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ (สามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูล EBSCO)
ebook.rmutp.ac.th //แหล่งรวบรวม e-book บนฐานข้อมูล RMUTP
search.ebscohost.com
ieeexplore.ieee.org //เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
www.iaeme.com //ฐานข้อมูล International Journals ด้านวิศวกรรม
search.proquest.com //เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน
www.wgsn.com //เป็นฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยดำเนินการบอกรับเอง มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลงานวิจัยทางด้านออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเทคโนโลยีเสื้อผ้า
bioone.org
repository.rmutp.ac.th
www.scopus.com //ฐานข้อมูล Scopus : The Database for Research and Publishing Development คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความในวารสารวิทยาศาสตร์หลายด้าน เช่น Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences และ Social Sciences นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนในรูปแบบของ Conference Proceeding และ Books และสามารถ Link ต่อไปยัง Fulltext ในฐานข้อมูลที่บอกรับได้
www.britannica.com
www.emerald.com
iopscience.iop.org
sk.sagepub.com
soth.alexanderstreet.com
www.worldscientific.com
search.alexanderstreet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งาน COVIDVPN เพื่อเข้าถึงงานวิจัยเพื่ออ้างอิง และการใช้งานเว็บไซต์งานวิจัยเบื้องต้น
Tagged on: