คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21/4/2554 ตั้งเเต่เวลาประมาณ 9.30 น. คณะบริหารธุรกิจ เเจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนครไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะนี้เวลา 11.00 น. ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ปรับปรุงระบบ Email อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ เร็วๆนี้

ปรับปรุงระบบ Email อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ เร็วๆนี้

ประกาศ ปรับปรุงระบบ Email อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำการ Upgrade ระบบเมล์เซิฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งเปลี่ยนไปใช้บริการของ Google Apps for Education ทำการ Migrate Data จากระบบอีเมล์เดิม(ทั้ง 2 ระบบ) ไประบบเมล์ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมล์ที่เคยใช้งานในระบบเก่าได้ ทำการรวมระบบอีเมล์เดิมของมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่ 2 ระบบ ให้เหลือเพียงระบบเดียวเพื่อลดปัญหาการส่งเมล์ข้ามระบบกัน สิ่งที่ผู้ใช้ได้รับหลังจากการปรับปรุงระบบในครั้งนี้ อีเมลที่มีพื้นที่เก็บข้อมูล > 7.5 กิกะไบต์ เครื่องมือค้นหาอีเมล และระบบสนทนาในตัว สแปมน้อยลง ระบบป้องกันข้อความไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าสู่กล่องจดหมายของคุณ การเข้าถึงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึง e-mail บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ แก้ปัญหาการรับส่งอีเมล์ข้ามระบบกันระหว่างอีเมล์ระบบเก่า(หน้าสีฟ้า)กับระบบใหม่(หน้าสีม่วง) ซึ่งจะเหลือเพียงระบบที่ปรับปรุงใหม่เพียงระบบเดียวเท่านั้น

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 7/4/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 7/4/2554

เมื่อวันที่ 7/4/2554 เวลาประมาณ 11.35-11.50 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง ศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พระนครเหนือ-ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์เทเวศร์-uninet ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/4/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/4/2554

เมื่อวันที่ 5/4/2554 เวลาประมาณ 10.00น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 1/4/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 1/4/2554

เมื่อวันที่ 1/4/2554 เวลาประมาณ 06.20น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว