วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายศูนย์พณิชการพระนคร

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายศูนย์พณิชการพระนคร

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ ศูนย์ พนิชยการพระนครเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นแล้วแบนวิดท์ที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้ปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถ รองรับโหลดได้มากขึ้น เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ  โดยได้ทำการติดตั้ง ณ ชั้น 3 อาคาร พร้อมมงคล และ อาคาร 2 บริเวณ โซนห้องการจัดการ  และ ที่ห้องพยาบาลที่ตึกมงคลอาภา เป็นที่เรียบร้อย  

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ศูนย์พณิชยการพระนคร

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ศูนย์พณิชยการพระนคร

เนื่องจากศูนย์พณิชยการพระนคร มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงทำการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) โดยใช้อุปกรณ์ที่มีการจะจายสัญญาณและ รองรับโหลดได้ดีกว่าเดิม ณ ห้อง 1117 อาคารศิลปศาสตร์  และ บันใดทางขึ้น ปีกซ้ายของอาคารศิลปศาสตร์   ภายในห้องทะเบียนคณะบริหารธุรกิจ และ ภายในห้องบรรยายรวม  อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ติดตั้งไวไฟอาคาร พร้อมมงคล

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ติดตั้งไวไฟอาคาร พร้อมมงคล

เนื่องจากทางธนาคารกรุงเทพ สาขาเทเวศ ได้ร้องขอใช้บริการระบบเครือข่ายเพื่อแจกจ่ายบัตรนักศึกษาประจำปี 2556  ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงอำนวยความสะดวกโดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพร้อมมงคล ศูนย์พนิชการพระนคร เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ย้ายเครื่อง Back up Exec จากโชติเวช

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ย้ายเครื่อง Back up Exec จากโชติเวช

เนื่องจากเพื่อความปลอดภัยในระบบข้อมูล  กลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการย้าย backup server  จากศูนย์โชติเวชซึ่งอยู่ใกล้กับ ศูนย์เทเวศเกินไป ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ  ดังนั้น จึงทำการย้ายไปติดตั้งยังศูนย์พระนครเหนือซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์เทเวศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูลอย่างสูงสุดต่อไป  

ปรับปรุงwi-fi ห้องกองกลาง

ปรับปรุงwi-fi ห้องกองกลาง

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการปรับปรุงตัวกระจายสัญญาณ wi-fi (Access Points) ณ ห้องสำนักงานกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องจากตัวเก่า มีปัญหาในการรับโหลดจำนวนมากไม่ได้และแบนด์วิดท์น้อย ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เปลียนตัวกระจายสัญญาณ ที่สามารถรองรับโหลดได้เยอะขึ้น   เป็นที่เรียบร้อย

สำรวจแนวเดินสายไฟเบอร์ศูนย์พนิชพระนคร

สำรวจแนวเดินสายไฟเบอร์ศูนย์พนิชพระนคร

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการสำรวจแนวการเดินสายไฟเบอร์ที่ศูนย์พนิชพระนคร ซึ่งจะมีการเดินสายไฟเบอร์ใหม่ทั้งหมด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้นไป

ลิงค์ไฟเบอร์ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ลิงค์ไฟเบอร์ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อกับโหนดหลัก Uninet พญาไท เกิดการขัดข้อง ทำให้ศูนย์พนิชพระนคร ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึง ได้ย้ายให้วิ่งออกลิงค์สำรอง ที่ศูนย์เทเวศ จึงทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลงบ้าง  และเมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ได้กลับมาใช้งานได้ปกติ เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มงานเครือข่าย ขอ อภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ