เนื่องจากศูนย์พณิชยการพระนคร มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงทำการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) โดยใช้อุปกรณ์ที่มีการจะจายสัญญาณและ รองรับโหลดได้ดีกว่าเดิม ณ ห้อง 1117 อาคารศิลปศาสตร์  และ บันใดทางขึ้น ปีกซ้ายของอาคารศิลปศาสตร์   ภายในห้องทะเบียนคณะบริหารธุรกิจ และ ภายในห้องบรรยายรวม  อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ เป็นที่เรียบร้อย

DSC_0742 DSC_0743 DSC_0744 DSC_0746 DSC_0749 DSC_0750 DSC_0751 DSC_0752 DSC_0753 DSC_0754 DSC_0756 DSC_0757

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply