เนื่องจากทางธนาคารกรุงเทพ สาขาเทเวศ ได้ร้องขอใช้บริการระบบเครือข่ายเพื่อแจกจ่ายบัตรนักศึกษาประจำปี 2556  ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงอำนวยความสะดวกโดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพร้อมมงคล ศูนย์พนิชการพระนคร เป็นที่เรียบร้อย

DSC_0738 DSC_0739 DSC_0740 DSC_0741

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ติดตั้งไวไฟอาคาร พร้อมมงคล

Leave a Reply