ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 ให้ห้องเรียนปฏิบัติการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 ให้ห้องเรียนปฏิบัติการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือกับทางศูนย์พระนครเหนือให้ลงระบบปฏิบัติการ windows 7 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องที่อาคารเอนกประสงค์ 1 ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในขณะนี้ โดยผู้เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้

อัพเดท!!! แก้ไข Heartbleed BUG เครื่องเเม่ข่าย มทร.พระนคร

กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสารทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อตรวจหาเเละทำการแก้ไข Heartbleed BUG ซึ่งรายการต่อไปนี้เป็นรายการของเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ได้รับการปรับปรุงเเล้ว https://repository.rmutp.ac.th  ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร https://sslvpn.rmutp.ac.th  ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน https://www.rmutp.ac.th  เว็บไซต์ มทร. พระนคร https://*.rmutp.ac.th  เว็บไซต์อื่นที่อยู่ภายใต้ซับโดเมนของ มทร. พระนคร