phpThumb_generated_thumbnailjpg

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องที่อาคารเอนกประสงค์ 1 ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในขณะนี้ โดยผู้เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้

แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ณ ศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply