วิธีเปิด-ปิดเครื่องสำรองไฟ APC รุ่น Smart-ups 10000
aps001

วิธีเปิด
1. ที่ตู้ไฟ สับสวิตซ์ เบรกเกอร์ ให้ on
aps002

2. ไปที่เครื่องสำรองไฟ ด้านหลังจะมีปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง ให้กดสวิตซ์ขึ้นเพื่อเปิดเครื่อง
aps003

3. ไปที่หน้าเครื่องสำรองไฟ กดที่ปุ่ม Test
aps004

และจากนั้นสถานะไฟส้มกระพริบเปลี่ยนเป็นไฟขียวคงที ดังรูป

aps005

ไฟเขียวคงที

aps006

วิธีปิด
1. กดปุ่ม power
aps007

2. ปิดสวิตซ์ด้านหลังเครื่อง โดยการกดลง
aps008

3.กดปุ่ม power อีกครั้ง
aps009

4. ที่ตู้ไฟ สับสวิตซ์ เบรกเกอร์ ให้ off
aps010

วิธีเปิด-ปิด เครื่องสำรองไฟ APS