กลุ่มงานระบบเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WUNCA) ครั้งที่ ๒๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔

กลุ่มงานระบบเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WUNCA) ครั้งที่ ๒๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔

กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ ๒๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ อาคาร ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(Workshop on UniNet Network and Computer Application)” หรือ WUNCAเป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนเป็นเจ้าภาพ WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์

เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์บางส่วนที่ไม่สามารถพิมพ์รายงานจากโปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ

เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์บางส่วนที่ไม่สามารถพิมพ์รายงานจากโปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ

เมื่อวันที่ 21-25/1/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบ WIFI ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ตรวจสอบ WIFI ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 14/1/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปตรวจสอบ WIFI ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ตามที่ได้รับเรื่องมาจากระบบเเจ้งซ่อม ขณะนี้ได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นเเล้ว WIFI สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 15/1/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์  15/1/2554

เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 17.30  น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 18.10 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ-ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบและเปิดระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้อง Self-Access อาคารใหม่ โชติเวช

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้อง Self-Access อาคารใหม่ โชติเวช

เมื่อวันที่ 12/1/2554 เวลา 17.00-19.00 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปทำการตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่าย ห้อง Self-Access – ทดสอบระบบเครือข่ายและอินเตอร์เนทในห้อง ศูนย์การเรียนรู้ – ทำสายเเลนไว้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  50  เส้น

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ห้องพักอ. สาขาวิชาอาหารเเละโภชนาการ

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ห้องพักอ. สาขาวิชาอาหารเเละโภชนาการ

เมื่อวันที่ 12/1/2554 เวลา 15.00 น. ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปตรวจสอบเเละซ่อมเเซมอุปกรณ์เครือข่าย หลังจากได้รับเเจ้งว่าไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้องสมุด อาคารใหม่ โชติเวช

ตรวจสอบความพร้อมระบบเครือข่ายห้องสมุด อาคารใหม่ โชติเวช

เมื่อวันที่ 10/1/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปทำการตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายเพื่อให้รองรับการทำงานของระบบห้องสมุด ณ อาคารใหม่ ศูนย์โชติเวช

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI ขัดข้อง โชติเวช อาคาร 4 ชั้น 3 8/1/2554

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI ขัดข้อง โชติเวช อาคาร 4 ชั้น 3 8/1/2554

ณ ศูนย์โชติเวช อาคาร 4 ชั้น 3 ขณะนี้กำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ตรวจสอบสาเหตุเรียบร้อย เกิดจากระบบไฟฟ้าในห้อง LAB 432 ชำรุด ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของคณะคหกรรมศาสตร์เเล้ว รอช่างเข้ามาซ่อมเเซม ขณะนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 12/1/2554 เวลา 10.00 น.

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (lms.rmutp.ac.th) ขัดข้อง 10/1/2554

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (lms.rmutp.ac.th) ขัดข้อง 10/1/2554

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (lms.rmutp.ac.th) ขัดข้อง 10/1/2554 เวลาประมาณ 8.00 น. เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเเล้วเสร็จประมาณ 9.40 น. ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ระบบเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวันที่ 7/1/2554 เวลาประมาณ 14.20-14.40 น. ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายช้าลงผิดปกติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุ… จากการตรวจสอบคาดว่าเกิดจาก ลิงค์วงจรการสื่อสารของ CAT ขัดข้อง ประมาณ 20 นาที