วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ติดตั้ง Access Point ตึกสื่อสาร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ติดตั้ง Access Point ตึกสื่อสาร

ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการร้องขอให้ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวเลจ (Access Point) เพื่อให้ครอบคลุมต่อการใช้งานนั้น ทางกลุ่มงานเครื่อข่าย ได้ติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณไวเลจ ณ ห้องประชุม Advertising & Public Relations Presentation ชั้น 3 และโถงทางเดินชั้น 4 และชั้น 5 ของตึกคณะสื่อสารมวลชน เป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเชื่อมต่อโหนดเครือข่ายที่ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเชื่อมต่อโหนดเครือข่ายที่ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

เนื่องจากตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) มีการปรับปรุงใหม่ ทำให้ระบบเครือข่าย ยังไม่ครอบคลุมทุกชั้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการเชื่อมต่อจากโหนดหลักไปยังชั้น 5 ของตึกเป็นที่เรียบร้อย