อบรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 1 (พระนครเหนือ)

อบรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 1 (พระนครเหนือ)

สำนักวิทยบริการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA A+ ปี 58 ณ ศูนย์พระนครเหนือ รุ่น 1 ห้อง 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เช็คสถานะแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค ด้วยโปรแกรม BatteryBar

  Battery เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องโน๊ตบุ๊ค เพราะเวลาไปทำงานนอกสถานที่ หรือในที่ๆไม่มีปลั๊กไฟ เราต้องพึ่งพา Battery ที่จะทำให้เครื่องทำงานต่อไปได้ ซึ่งโปรแกรม BatteryBar จะช่วยในการเช็คสถานะแบตเตอรี่ และบอกเวลาในการใช้โน๊ตบุคด้วย!!  อ่านรายละเอียด >>>>>คลิก

อบรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 2 (พระนครเหนือ)

อบรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 2 (พระนครเหนือ)

สำนักวิทยบริการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA A+ ปี 58 ณ ศูนย์พระนครเหนือ รุ่น 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย uninet

ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย uninet

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet
ในคืนวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 00.00 – 05.00 น. UniNet จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ที่โหนดพญาไท (สกอ.) ในช่วง วัน/เวลา ดังกล่าว