เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณ switch 6900 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณ switch 6900 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 30 กันยายน 2558 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เครือข่ายเข้ามาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักใหม่เพื่อให้รองรับการทำงานของ ipv6 ที่ ชั้น 8 ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

DHCP IPv6 ศูนย์เทเวศร์และพระนครเหนือ

DHCP IPv6  ศูนย์เทเวศร์และพระนครเหนือ

ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 14  กันยายน 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้ดำเนินการทำ dhcp ipv6  ณ ศูนย์พระนครเหนือและศูนย์เทเวศร์ เพื่อรองรับการใช้งาน ipv6 และเพิ่มความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้ช่วงระยะเวลานั้นไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

Disable ipv6 in Ubuntu 14.04

Disable ipv6 in Ubuntu 14.04

1.Edit the file – /etc/sysctl.conf เพิ่มคำสั่งต่อจากเดิม # IPv6 disabled net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1 เสร็จแล้ว save และ close ออกมา 2.รีสตาร์ท sysctl ด้วยคำสั่ง sysctl -p 3.แล้วรันคำสั่ง cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6 จะ report ออกมาเป็น 1 แสดงว่า disable ipv6 แล้ว 4.จากนั้นตรวจดู ifconfig

อัพเกรดFirmware CoreSwitch ที่ศูนย์โชติเวช เพื่อรองรับการใช้ IPv6

อัพเกรดFirmware CoreSwitch ที่ศูนย์โชติเวช เพื่อรองรับการใช้ IPv6

1.เชื่อมต่ออุปกรณ์ CoreSwitch เข้ากับ Notebook และ setup IP ให้อยู่ใน LAN เดียวกับ CoreSwitch 2.ทำการBackUp ข้อมูลก่อน โดยใช้โปรแกรม TFTP หรือ โปรแกรมที่ทำงานกับCoreSwitch ได้ 3.ตรวจสอบข้อมูลภายใน CoreSwitch จะต้องมี • Miniboot: 5.1.5.340.R01 • BootROM: 5.1.5.340.R01 • FPGA: 44 (recommended) หรือ firmware รุ่นล่าสุด อยู่ ถึงจะอัพเกรด ได้ 4.หลังจากอัพเกรด สำเร็จ ให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทดสอบระบบเครือข่าย IPv6 เต็มระบบแล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทดสอบระบบเครือข่าย IPv6 เต็มระบบแล้ววันนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เปิดทำการใช้งาน ระบบเครือข่าย IPv6 อย่างเต็มระบบแล้ว  หากบุคลาการท่านใดสนใจต้องการทดสอบลองใช้งานให้ท่าน Enable IPv6 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ทันที  (วินโดว์ 7 โดยปกติจะ Enable อยู่แล้ว)

Domain rmutp.ac.th ได้รับ IPv6 DNS Logo certified เเล้ว

Domain rmutp.ac.th ได้รับ IPv6 DNS Logo certified เเล้ว

เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดเมน rmutp.ac.th ได้ผ่านการรับรอง ว่าสามารถใช้งานผ่าน IPv6 ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับ Logo certified เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มงานเครือข่ายทำการเชื่อมต่อลิงค์เครือข่ายที่คณะศิลปศาสตร์และอัพเดท IPv6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มงานเครือข่ายทำการเชื่อมต่อลิงค์เครือข่ายที่คณะศิลปศาสตร์และอัพเดท IPv6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มงานเครือข่ายทำการเชื่อมต่อลิงค์เครือข่ายจำนวน  3 จุด ณ ห้อง 1104 คณะศิลปศาสตร์เพื่อให้การใช้งานเครือข่าย มีความครอบคลุมทั่วถึง  เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกันนี้ ได้ทำการ config อุปกรณ์เพื่อใช้งาน IPv6 จนพร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้

วันที่19 มกราคม 2556 กลุ่มงานเน็ตเวิร์คทำการเชื่อมต่อลิงค์ไปยังห้องบรรยายรวม ที่คณะบริหารธุรกิจ

วันที่19 มกราคม 2556 กลุ่มงานเน็ตเวิร์คทำการเชื่อมต่อลิงค์ไปยังห้องบรรยายรวม ที่คณะบริหารธุรกิจ

วันที่19 มกราคม 2556 กลุ่มงานเน็ตเวิร์คทำการเชื่อมต่อลิงค์ไปยังห้องบรรยายรวม ที่คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการในการใช้งานเครือข่าย และอินเตอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมก้นนี้ได้ทำการเตรียมความพร้อมในการใช้งาน IPv6 ด้วย

วันที่ 9 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6

วันที่ 9 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติมในส่วนที่ ไม่มีสัญญาณครอบคลุม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และทั้งนี้ได้ทำการเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6 โดยการสำรวจอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก ว่าสามารถ รองรับการทำงานของ IPv6 ได้หรือไม่ เพื่อจะได้ทำการอัพเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ในแผนพัฒนาต่อไป

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโชติเวช

ปรับปรุงระบบเครือข่ายโชติเวช

เมื่อวันที่ 1/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ ศูนย์โชติเวช ฝั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเเละรองรับการใช้งานระบบ Authentication และการใช้งานหมายเลข IPV6 ใหม่ในอนาคต