ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/7/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/7/2554

เมื่อวันที่ 23/7/2554 เวลาประมาณ 10.40 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 19/7/2554

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์ 19/7/2554

เมื่อ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ 10 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลง

ติดตั้งอุปกรณ์ Bandwidth Management ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดตั้งอุปกรณ์ Bandwidth Management ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 30/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ Bandwidth Management ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 28/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 28/6/2554

เมื่อวันที่ 28/6/2554 เวลาประมาณ 10.30 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : ขณะนี้เวลา 11.40 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก RJ-45 ขาด

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 27/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 27/6/2554

เมื่อวันที่ 27/6/2554 เวลาประมาณ 05.30 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : ขณะนี้เวลา 09.00 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก Port Swicth ขัดข้อง