เมื่อวันที่ 28/6/2554 เวลาประมาณ 10.30 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

Update : ขณะนี้เวลา 11.40 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก RJ-45 ขาด

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 28/6/2554
Tagged on:     

One thought on “ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 28/6/2554

Leave a Reply