เมื่อวันที่ 27/6/2554 เวลาประมาณ 05.30 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

Update : ขณะนี้เวลา 09.00 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ ทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก Port Swicth ขัดข้อง

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 27/6/2554
Tagged on:     

Leave a Reply