เมื่อวันที่ 23/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับถ่ายทอดสด การตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

IMGP0709-300x224 IMGP0711-224x300 IMGP0712-300x224 IMGP0713-224x300 IMGP0714-224x300 IMGP0715-300x224 IMGP0717-300x224 IMGP0718-300x224 IMGP0719-300x224 IMGP0720-300x224 IMGP0721-300x224 IMGP0722-300x224 IMGP0723-300x224 IMGP07201-300x224

ติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับถ่ายทอดสด การตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1
Tagged on:     

One thought on “ติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับถ่ายทอดสด การตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งที่ 1

Leave a Reply