วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถานีวิทยุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถานีวิทยุ

เนื่องจากมีการประสานขอให้ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวไฟ (Access Points) ณ ห้องกระจายเสียง ของสถานีวิทยุ คณะสื่อสารมวลชล ชั้น 5 ตึกสื่อสาร ทางกลุ่มงานติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประชุมกลุ่มงานเครือข่ายฯ

วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประชุมกลุ่มงานเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสือสารได้เชิญบุคลากรในกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะพูดคุย ชี้แจง เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมพวงแสด

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี

เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ พณิชการพระนคร กลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ณ ตึก 90 ปี ในทุกๆ ชั้น เพื่อให้มีการกระจายสัญญาณได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ในส่วนของอาคารอื่นๆ ได้ทำการติดตั้งเรียร้อยหมดแล้ว

วันอังคารที่ 6 สิงหาคมเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) กองกลาง

วันอังคารที่ 6 สิงหาคมเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) กองกลาง

สือเนื่องจากเย็นวันจันทร์ที่ 5 เกิดฝนตกหนักทำให้มีฟ้าผ่าลงใกล้กับมหาลัย ทำให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) เกิดขัดข้อง ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายให้เป็นที่เรียบร้อย