สือเนื่องจากเย็นวันจันทร์ที่ 5 เกิดฝนตกหนักทำให้มีฟ้าผ่าลงใกล้กับมหาลัย ทำให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch) เกิดขัดข้อง ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายให้เป็นที่เรียบร้อย

3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575

วันอังคารที่ 6 สิงหาคมเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) กองกลาง

Leave a Reply