ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/3/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 23/3/2554

เมื่อวันที่ 23/3/2554 เวลาประมาณ 20.00น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุ โดยจะใช้ลิงค์สำรองไปก่อนในระหว่างกำลังดำเนินการเเก้ไขปัญหา ซึ่งมีผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายค่อนข้างช้าในช่วงนี้

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง ครั้งที่2 10/3/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง ครั้งที่2 10/3/2554

เมื่อวันที่ 10/3/2554 เวลาประมาณ 16.00น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้องอีกครั้งหลังจากที่ได้ซ่อมแซมไปเมื่อช่วงเช้า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุ โดยจะใช้ลิงค์สำรองไปก่อนในระหว่างกำลังดำเนินการเเก้ไขปัญหา ซึ่งมีผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายค่อนข้างช้าในช่วงนี้ 10/3/2554 เวลา 16.30 น. นำลิงค์สำรองขึ้นใช้งาน 11/3/2554 เวลา 11.15 น. ลิงค์ CAT สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์หัว RJ-45 มีปัญหา

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 9/3/2554 – 10/3/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 9/3/2554 – 10/3/2554

เมื่อวันที่ 9/3/2554 เวลาประมาณ 16.00น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุ โดยจะใช้ลิงค์สำรองไปก่อนในระหว่างกำลังดำเนินการเเก้ไขปัญหา ซึ่งมีผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายค่อนข้างช้าในช่วงนี้ 10/3/2554 เวลา 9.30 น. นำลิงค์สำรองขึ้นใช้งาน 10/3/2554 เวลา 11.00 น. ลิงค์ CAT สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งทาง CAT เเจ้งว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ Media ที่โหนดกรมการปกครองขัดข้อง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011”

เมื่อวันที่  7-8/3/2554 เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ระบบควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2011” เพื่อนำ software ที่พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและกำหนดมาตรฐานในการให้บริการสำหรับทุกศูนย์ เเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ติดตั้งระบบควบคุมห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์โชติเวช

ติดตั้งระบบควบคุมห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์โชติเวช

เมื่อวันที่ 2/4/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศไปทำการติดตั้งระบบควบคุมห้อง Self – ลงเครื่อง Server 1 เครื่อง – ลงเครื่อง Client 30 เครื่อง

ติดตั้งระบบเครือข่ายห้องประชุม D-Hall สำหรับ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ติดตั้งระบบเครือข่ายห้องประชุม D-Hall สำหรับ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 28/2/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปติดตั้งระบบเครือข่ายห้องประชุม D-Hall สำหรับ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 โดยกำหนดการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th ในวันที่ 1  พฤศจิกายน  2553  ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2554  และรับสมัครด้วยตนเองวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2554