10-17 ตุลาคม 2554 ทำการย้ายห้องเซิร์ฟเวอร์ศูนย์นางเลิ้ง

10-17 ตุลาคม 2554 ทำการย้ายห้องเซิร์ฟเวอร์ศูนย์นางเลิ้ง

เมื่อวันที่ 10-17 ตุลาคม 2554 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเจ้าหน้าไปทำการย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จากห้องเซิร์ฟเวอร์เก่าไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์ใหม่

บำรุงรักษาเครือข่ายไร้สายที่ ศูนย์พระนครเหนือ

บำรุงรักษาเครือข่ายไร้สายที่ ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูบำรุงรักษาเครือข่ายสัญญาณไร้สายที่ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งทำให้หลายพื้นที่สามารถรับสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้ดีขึ้น

บำรุงรักษาเครือข่าย อาคารครุศาสตร์ ศูนย์เทเวศร์

บำรุงรักษาเครือข่าย อาคารครุศาสตร์ ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่23 กันยายน 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการส่งเจ้าหน้าไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครือข่ายบริเวณอาคารครุศาตร์ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ