เมื่อวันที่23 กันยายน 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการส่งเจ้าหน้าไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครือข่ายบริเวณอาคารครุศาตร์ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

DSCN1963-300x225 DSCN1964-300x225 DSCN1965-300x225 DSCN1966-300x225 DSCN1967-300x225 DSCN1968-300x225 DSCN1969-300x225 DSCN1970-300x225 DSCN1971-300x225 DSCN1972-300x225 DSCN1973-300x225 DSCN1974-300x225 DSCN1975-300x225 DSCN1976-300x225 DSCN1977-300x225

บำรุงรักษาเครือข่าย อาคารครุศาสตร์ ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply