เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูบำรุงรักษาเครือข่ายสัญญาณไร้สายที่ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งทำให้หลายพื้นที่สามารถรับสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้ดีขึ้น

DSCN2020-300x225 DSCN2021-300x225 DSCN2022-300x225 DSCN2023-300x225 DSCN2024-300x225 DSCN2025-300x225 DSCN2026-300x225 DSCN2027-300x225 DSCN2028-300x225 DSCN2029-300x225 DSCN2030-300x225 DSCN2031-300x225 DSCN2032-300x225 DSCN2033-300x225 DSCN2034-300x225 DSCN2035-300x225 DSCN2036-300x225 DSCN2037-300x225 DSCN2038-300x225 DSCN2039-300x225 DSCN2040-300x225 DSCN2041-300x225 DSCN2042-300x225 DSCN2043-300x225 DSCN2044-300x225 DSCN2045-300x225 DSCN2046-300x225 DSCN2047-300x225 DSCN2048-300x225 DSCN2049-300x225 DSCN2050-300x225 DSCN2051-300x225 DSCN2052-300x225 DSCN2053-300x225

บำรุงรักษาเครือข่ายไร้สายที่ ศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply