Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center และเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง generator

Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center และเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง generator

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ช่างได้เข้ามาทำการ maintenance ระบบปรับอากาศห้อง data center และเครื่อง generator ณ ศูนย์เทเวศร์ ระบบปรับอากาศห้อง data center ทำความสะอาดคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น เครื่อง generator ณ ศูนย์เทเวศร์

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2558 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (firewall) ณ ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยในระบบเครือข่ายของ มทร.พระนคร  

ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย ห้องสมุด ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย ห้องสมุด ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่าย 1 จุด ณ ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั่วคราว ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั่วคราว ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่าย 3 จุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องให้กับสำนักงานวิจัยและพัฒนา  ณ ศูนย์เทเวศร์ อาคารครุศาสตร์อุตสาหการ ห้องประชุม ชั้น 6    

ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์ก ศูนย์พระนครเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 6

ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์ก ศูนย์พระนครเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 6

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้รับการแจ้งว่าระบบเน็ตเวิร์ก ศูนย์พระนครเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 6 ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากอุปกรณ์มีปัญหา เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์กให้ใช้ได้เป็นปกติ

ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์เครือข่ายของ UNINET ภายในศูนย์พณิชยการพระนคร

ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์เครือข่ายของ UNINET ภายในศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558 เวลา 10.15 น. ทางสำนักวิทยบริการได้ตรวจพบความผิดปกติบนระบบเครือข่ายของ มทร.พระนคร เนื่องจากลิ้งเชื่อมภายนอกขัดข้อง (uninet) ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและทำการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายของ มทร. พระนคร ได้ตามปกติ แต่จะมีปัญหาการเชื่อมต่อกับภายนอกบ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่ดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Page 1 of 3123