วันที่ 31 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลจ แบบชั่วคราว ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์

วันที่ 31 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลจ แบบชั่วคราว ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์

เนื่องจากจะมีการใช้งานห้องประชุม ที่คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 และต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวเลจ (Access Points) เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 21 กลุ่มงานเครือข่ายทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวเลจ (Access Points) ณ หอพักนักศึกษาจีน

วันที่ 21 กลุ่มงานเครือข่ายทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวเลจ (Access Points) ณ หอพักนักศึกษาจีน

สืบเนื่องจากมีการแจ้งว่า สัญญาณไวเลจ ที่หอพักนักศึกษาจีน (หญิง) มีสัญญาณไวเลจ ไม่ครอบคลุม ทางกลุ่มงานเครือข่าย จึงเข้าทำการสำรวจ พบว่าสัญญาณมีการสูญเสียจากการชนกัน ดังนั้น ทางกลุ่มงานเครือข่ายทำการปรับจูนตำแหน่งที่ตั้งและติด ตัว access point เพิ่มเพื่อให้ใช้งานได้ครอบคุมทั้งพื่นที่ เป็นที่เรียบร้อย

วันที่19 มกราคม 2556 กลุ่มงานเน็ตเวิร์คทำการเชื่อมต่อลิงค์ไปยังห้องบรรยายรวม ที่คณะบริหารธุรกิจ

วันที่19 มกราคม 2556 กลุ่มงานเน็ตเวิร์คทำการเชื่อมต่อลิงค์ไปยังห้องบรรยายรวม ที่คณะบริหารธุรกิจ

วันที่19 มกราคม 2556 กลุ่มงานเน็ตเวิร์คทำการเชื่อมต่อลิงค์ไปยังห้องบรรยายรวม ที่คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการในการใช้งานเครือข่าย และอินเตอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมก้นนี้ได้ทำการเตรียมความพร้อมในการใช้งาน IPv6 ด้วย

ประชุมโครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 24-25 มกราคม 2556

ประชุมโครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 24-25 มกราคม 2556

ประชุมโครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้ปรับปรุงแก้ไขเครือข่ายชั้น 2 ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

วันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้ปรับปรุงแก้ไขเครือข่ายชั้น 2 ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

สืบเนื่องจากตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) จะมีการปรับปรุง ทำให้เน็ตเวิร์คในชั้น 2 ห้องวิจัย โดนตัดลิงค์  ดังนั้น ในวันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการสำรวจและปรับปรุงแก้ไข โดยการเดินสายสัญญาณใหม่มาเชื่อมต่อกับห้อง สำนักงานทะเบียนที่ชั้น 1 จนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

วันที่ 11 มกราคม 2556 ลิงค์ต่างประเทศขัดข้องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที

วันที่ 11 มกราคม 2556 ลิงค์ต่างประเทศขัดข้องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 10.55  การใช้งานอินเตอร์เน็ตลิงค์ต่างประเทศมีปัญหาการเข้าใช้เนื่องจาก มีการขัดข้องของ ISP เป็นเวลาประมาณ 15 นาที แต่การเข้าใช้งานเวปไซด์ภายในประเทศสามารถใช้งานได้ปกติ กลุ่มงานเเครือข่ายจึงแจ้งมาเพื่อให้รับทราบ

วันที่ 9 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6

วันที่ 9 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติมในส่วนที่ ไม่มีสัญญาณครอบคลุม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และทั้งนี้ได้ทำการเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6 โดยการสำรวจอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก ว่าสามารถ รองรับการทำงานของ IPv6 ได้หรือไม่ เพื่อจะได้ทำการอัพเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ในแผนพัฒนาต่อไป

วันที่ 8 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครื่อข่ายตรวจซ่อม wi-fi คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 8 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครื่อข่ายตรวจซ่อม wi-fi คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้รับแจ้งว่า wi-fi ที่ตึกครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการตรวจสอบ และแก้ไขจนสามารถใช้งานได้อย่างปกติ

วันที่ 3 มกราคม 2556 ติดตั้ง Access Points ณ ห้องประชุม D-Hall

วันที่ 3 มกราคม 2556 ติดตั้ง Access Points ณ ห้องประชุม D-Hall

เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการ จัดโครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง  โดยได้ใช้พื้นที่ ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต้องใช้งานระบบ wi-fi  ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ wi-fi ณ ห้อง ประชุม D-Hall เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการเรียบร้อย