ขั้นตอนการใช้งาน vpn.rmutp.ac.th บนอุปกรณ์มือถือ Android

ขั้นตอนการใช้งาน vpn.rmutp.ac.th บนอุปกรณ์มือถือ Android

ขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน VPN บนอุปกรณ์มือถือ Android 1. ให้ทำการโหลดโปรแกรมที่แอปพลิเคชัน Play Store จากนั้นให้พิมพ์ค้นหาแอปชื่อ “SonicWall Mobile Connect” 2. จากนั้นจะปรากฏแอปพลิเคชัน SonicWall Mobile Connect และให้ทำการติดตั้ง 3. หลังจากที่ติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเพิ่มการเชื่อมต่อ ดังนี้ 3.1  เปิดแอปพลิเคชัน แล้วทำการ Add Connection โดยเพิ่มชื่อการเชื่อมต่อ และชื่อ Server VPN : vpn.rmutp.ac.th หรือหมายเลข IP address ของเครื่อง Server VPN จากนั้นบันทึก

การใช้งาน selfbot เบื้องต้น และการใช้งานการจัดการระบบผู้ใช้งานเบื้องต้นพร้อมอธิบายการแก้ปัญหา

การใช้งาน selfbot เบื้องต้น และการใช้งานการจัดการระบบผู้ใช้งานเบื้องต้นพร้อมอธิบายการแก้ปัญหา

การใช้งาน selfbot เบื้องต้น และการใช้งานการจัดการระบบผู้ใช้งานเบื้องต้น

อบรมหลักสูตร Mobile Application Development

อบรมหลักสูตร Mobile Application Development

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ ใน วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  

วิธีแก้ไข เมื่อเปิด application ใน windows 10 แล้วพบข้อความแจ้งว่า “can’t be opened using the Built-in Administrator”

วิธีแก้ไข เมื่อเปิด application ใน windows 10 แล้วพบข้อความแจ้งว่า “can’t be opened  using  the  Built-in  Administrator”

วิธีแก้ไขการเปิด application ใน windows 10 แล้วพบข้อความแจ้งว่า “can’t be opened  using  the  Built-in  Administrator”           กดปุ่ม Windows key + R  แล้วพิมพ์ gpedit.msc เเล้วกด OK   จะเจอกับหน้าต่าง Group Policy Editor ไปที่ Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/Security Options   ด้านขวามือของ

อบรมหลักสูตร Mobile Application Development

อบรมหลักสูตร Mobile Application Development

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดอบรมหลักสูตร Mobile Application Development ให้กับอาจารย์และบุคลากร อบรมระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2559 (8 วัน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ