การใช้งาน selfbot เบื้องต้น และการใช้งานการจัดการระบบผู้ใช้งาน

ผู้ที่จะใช้งานได้ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

1 เปิดไลน์ค้นหาตรงรูปแว่นขยายแล้วพิมพ์ชื่อ Arit

2 กดเปิด Arit แล้วหา ปลดปล๊อคคอมจะโชว์สแกนQR Code

             

3 เมื่อทำการเปิดเครื่องรอจนกว่าจะขึ้นQR Codeเมื่อเปิดจอแล้วสแกนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์

4 เมื่อเปิดมาแล้วเอามือถือมาสแกน QR Code กดส่งจะขึ้นประโยค ปล็ค สำเร็จ!!! กดส่งดังรูป

                   

 

ปัญหา

1 เมื่อนักศึกษาหรือเข้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าใช้งาน Line Arit

2 เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนไลท์ เปลี่ยนมือถือ ทำให้ไม่สามารใช้งาน Line Arit

การแก้ไข้

1 .0 เข้าที่แก้ไขที่เมนูUser Management

1.2เลือกเมนู Post Menu  ใส่รหัสนักศึกษาขึ้นรายละเอียดของนักศึกษา แล้วกด ส่ง จะมีข้อความยิงข้อมูลแล้วให้นักศึกษาลองเข้าใหม่อีกครั้ง

                       

2.0 เข้าไปแก้ไขที่เมนู NewPhone ให้นักศึกษาพิมพ์ newphone  หลังจากนั้นนำรหัสนักศึกษามากดส่ง

                     

2.1 ให้นักศึกษาใส่รหัสนักศึกษาในมือถือถ้ายังไม่ได้ให้กลับให้ทำการกดส่งอีกครั้ง

2.2 ไปที่เมนู Post Menu ใส่รหัสนักศึกษากดส่งอีกครั้งก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ

             

การใช้งาน selfbot เบื้องต้น และการใช้งานการจัดการระบบผู้ใช้งานเบื้องต้นพร้อมอธิบายการแก้ปัญหา
Tagged on: