ติดตั้งระบบเครือข่าย ห้อง Studio สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นางเลิ้ง

ติดตั้งระบบเครือข่าย ห้อง Studio สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นางเลิ้ง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ทางสำนักวิทยบริการฯได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งระบบเครือข่าย ห้อง Studio สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นางเลิ้ง

ระบบเครือข่าย Node ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 6402) ตึกอุตสาหการ ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง

ระบบเครือข่าย Node ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 6402) ตึกอุตสาหการ ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ทางสำนักวิทยบริการฯได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุง ระบบเครือข่าย Node ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 6402) ตึกอุตสาหการ ศูนย์เทเวศร์

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่ ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่ ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 21 กันยายน 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ที่ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ มากขึ้นคือส่วน ของที่นั่งด้านข้างห้องสมุด ที่นั่งด้านหน้าห้องสมุด ห้องแผนกแม่พิมพ์อัญมณี และ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นที่ ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นที่ ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 21 กันยายน 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าไปติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ พระนครเหนือ

ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อต่อสัญญาณ WiFi Point to Point ระหว่างศูนย์เทเวศร์และศูนย์นางเลิ้ง

ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อต่อสัญญาณ WiFi Point to Point ระหว่างศูนย์เทเวศร์และศูนย์นางเลิ้ง

วันที่ 16 กันยายน 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งอุปกรณ์เชื่อต่อสัญญาณ WiFi Point to Point ระหว่างศูนย์เทเวศร์และศูนย์นางเลิ้ง เพื่อเพิ่มวงจรเชื่อมต่อสัญญาณขึ้นอีก 100 Mbps

ดำเนินการติดตั้งเครื่องปล่อยสัญญาเครือข่ายไร้สายที่ศูนย์พระนครเหนือ

ดำเนินการติดตั้งเครื่องปล่อยสัญญาเครือข่ายไร้สายที่ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ทางสำนักวิทยบริการฯได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งได้ทำการแล้วเสร็จแล้วสามจุดคือ 1 ณห้องพยาบาลที่ชั้น1 อาคารอเนกประสงค์2 2 ที่ชั้น 4 อาคารอนเกประสงค์ 2 3 ที่อาคารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมนั้นจะอยู่ในภาพหากมีปัญหาเพิ่มเติมให้แจ้งหรือติดต่อทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือ เฟสบุ๊คเพจของมหาวิทยาลัยได้

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/9/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/9/2554

เมื่อวันที่ 3/9/2554 เวลาประมาณ 20.00 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักระหว่างศูนย์นางเลิ้ง-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง และได้เปลี่ยนไปใช้ลิงค์เชื่อต่อระบบเครือข่ายสำรอง (WIFI Linik) ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update : วันนี้ เวลา 12.00 น. ลิงค์กลับมาใช้งานได้ตาปกติ สาเหตุกำลังรอทาง CAT แจ้งมาอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร Wireless Configuration / Management

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร Wireless Configuration / Management

เมื่อวันที่ 30-31/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Wireless Configuration / Management ที่อาคารปัญจธานี ถนน นนทรี บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด หัวข้อการฝึกอบรม แบ่งเป็นสองส่วนคือ 1. ส่วน Aruba Controller and AP Aruba Introduction Aruba Architecture Initial Setup AP Provision Authentication Firewall Policy Role RF Plan ARM