วันที่ 21 กันยายน 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าไปติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ พระนครเหนือ

DSCN1837-300x225 DSCN1838-300x225 DSCN1840-300x225 DSCN1841-300x225 DSCN1844-300x225 DSCN1845-300x225 DSCN1847-300x225 DSCN1849-300x225 DSCN1851-300x225 DSCN1853-300x225 DSCN1854-300x225 DSCN1860-300x225 DSCN1863-300x225 DSCN1914-300x225 DSCN1916-300x225 DSCN1917-300x225 DSCN1922-300x225 DSCN1923-300x225

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นที่ ศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply