ติดตั้งระบบ Video Conference สำหรับการสอบโปรเจ็คผ่านระบบเครือข่าย ณ ศูนย์เทเวศร์

ติดตั้งระบบ Video Conference สำหรับการสอบโปรเจ็คผ่านระบบเครือข่าย ณ ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่ 26/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการติดตั้งระบบ Video Conference สำหรับการสอบโปรเจ็คผ่านระบบเครือข่าย ณ ศูนย์เทเวศร์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มาขอยืมพื้นที่สอบ

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พระนครเหนือ

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 25/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายและทำการเปลี่ยนอุปกรณ์สวิทซ์ใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พระนครเหนือ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 1. อาคารอำนวยการ 2. ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายเครือข่ายไร้สาย ณ แผนกช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายเครือข่ายไร้สาย ณ แผนกช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 22/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายเครือข่ายไร้สาย ณ แผนกช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือบริเวณชั้น 2 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ผ่านทางเครือข่ายไร้สาย

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 22/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบระบบเครือข่ายและป้องกันเครือข่ายล้มเหลวเมื่อ ลิงค์หลัก (CAT-link) ขัดข้อง

วงจรการสื่อสารระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ขัดข้อง 24/8/2554

วงจรการสื่อสารระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ขัดข้อง 24/8/2554

เมื่อวันที่ 24/8/2554 เวลาประมาณ 9.10 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง Uninet-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ทำให้ทุกศูนย์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว * หมายเหตุ ระบบงานภายในของทางมหาวิทยาลัย (ERP,HRM,REG,Etc.) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง

เมื่อวันที่ 16/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์นางเลิ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบระบบเครือข่ายและป้องกันเครือข่ายล้มเหลวเมื่อลิงค์หลัก (CAT-link) ขัดข้อง

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz.

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz.

เมื่อวันที่ 10/08/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับห้องสำนักงานใหม่ ณ สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz.

เพิ่มประสิทธิภาพการ Login เข้าใช้ Internet ด้วย Agent สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

เพิ่มประสิทธิภาพการ Login เข้าใช้ Internet ด้วย Agent สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ Login เข้าใช้ Internet ด้วยการติดตั้ง Internet Agent แทนการ Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ “โดยการติดตั้ง Internet Agent ขณะนี้สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ เทเวศร์ และศูนย์โชติเวช ที่อยู่ระหว่างการทดลองระบบ Login Internet ใหม่เท่านั้น” สำหรับ Internet Agent นั้นจะเป็นโปรแกรมช่วย Login เข้าใช้ Internet โดยผู้ใช้สามารถกรอก Username และ Password ผ่าน Internet Agent แทนการกรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ และไม่ต้องเปิดหน้าเว็บค้างไว้ Download คู่มือ คู่มือการติดตั้ง Internet Agent

การใช้ iperf เพื่อทดสอบ Bandwidth บนระบบเครือข่าย (for windows)

การใช้ iperf เพื่อทดสอบ Bandwidth บนระบบเครือข่าย (for windows)

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม iperf (size : 56.0 KB) 2. ที่ฝั่งเครื่อง Server รันคำสั่ง #iperf -s 3. ที่ฝั่ง Client รันคำสั่ง #iperf -c 192.168.1.1 (หมายเลข IP Address ของฝั่ง Server) ตัวอย่าง คำสั่งที่ใช้ #iperf -c 192.168.1.1 -i1 -w64k -t 60 -d -c 192.168.1.1 (ตามด้วยหมายเลข IP Address