เมื่อวันที่ 22/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบระบบเครือข่ายและป้องกันเครือข่ายล้มเหลวเมื่อ ลิงค์หลัก (CAT-link) ขัดข้อง

DSCN1164-300x225 DSCN1165-300x225 DSCN1166-300x225 DSCN1167-300x225 DSCN1168-300x225 DSCN1169-300x225 DSCN1170-300x225 DSCN1171-300x225 DSCN1172-300x225 DSCN1173-300x225 DSCN1175-300x225

ติดตั้งอุปกรณ์สวิทซ์และลิงค์เส้นทางเครือข่ายสำรอง ศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on:         

Leave a Reply