เมื่อวันที่ 22/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายเครือข่ายไร้สาย ณ แผนกช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือบริเวณชั้น 2 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ผ่านทางเครือข่ายไร้สาย

DSCN1176-300x225 DSCN1177-300x225 DSCN1178-300x225 DSCN1179-300x225 DSCN1180-300x225 DSCN1181-300x225 DSCN1183-300x225

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายเครือข่ายไร้สาย ณ แผนกช่างกลโรงงาน ศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on:         

Leave a Reply