เมื่อวันที่ 25/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายและทำการเปลี่ยนอุปกรณ์สวิทซ์ใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พระนครเหนือ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

1. อาคารอำนวยการ

2. ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์

DSCN1225-300x225 DSCN1226-300x225 DSCN1228-300x225 DSCN1233-300x225 DSCN1239-300x225 DSCN1241-300x225 DSCN1243-300x225 DSCN1245-300x225 DSCN1247-300x225 DSCN1248-300x225 DSCN1249-300x225 DSCN1252-300x225

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พระนครเหนือ
Tagged on:         

Leave a Reply