เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) สำนักงานอธิการบดี

เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 20 ธันวาคม 2555 กลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการเปลี่อนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ( Access Points) ที่สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากอุปกรณ์ตัวเก่า มีกำลังส่งที่น้อย และให้แบนด์วิธได้น้อย ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงทำการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณตัวใหม่ ซึ่งมีกำลังส่งสัญญาณที่ดีกว่า และแบนด์วิธที่ดีกว่าเดิม

วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อต่อขยายการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ที่คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อต่อขยายการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ที่คณะบริหารธุรกิจ

เนื่องด้วยทางคณะบริหารธุรกิจได้มีการปรับปรุงแนวสาย Fiber Optic จากห้อง 2310 ไปยัง ห้อง 2305 เพื่อขอสัญญาณอินเตอร์เน็ต แต่อุปกรณ์ยังไม่ได้ตั้งค่า ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เข้าไปทำการตั้งค่า อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จากห้อง 2310 ไปยังตัวรับสัญญาณห้อง 2305 จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ