ขั้นตอนการตั้งค่า covidvpn บนอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad

ขั้นตอนการตั้งค่า covidvpn บนอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad

ขั้นตอนการตั้งค่า covidvpn บนอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad สามารถทำได้ดังนี้ เข้าไปที่  setting  หรือ การตั้งค่า เลื่อนหา เมนู General หรือ ทั่วไป จากนั้นมองหา เมนู  VPN หรือ VPN & Device Management