ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 8 และ Windows 8.1

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 8 และ Windows 8.1 ขั้นตอนที่ 1. กดที่สัญลักษณ์เครือข่ายบน Taskbar ขั้นตอนที่ 2. คลิกที่เมนู View Connection Settings ขั้นตอนที่ 3. เมื่อขึ้นเมนู Network แล้ว ให้กดที่ +  add a VPN Connection เพื่อตั้งค่า Covidvpn ขั้นตอนที่ 4. ตั้งค่า VPN ให้เข้ากับ covid.rmutp.ac.th ดังภาพตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 5.

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 7

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 7 ขั้นตอนที่ 1. กดที่แถบเมนู Start และไปที่ Control Panel ขั้นตอนที่ 2. กดที่เมนู Network and Internet ขั้นตอนที่ 3. กดที่เมนู Network and Sharing Center ขั้นตอนที่ 4. กดที่เมนู Set up new connection or network ขั้นตอนที่ 5. กดที่เมนู Connect to a

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 10

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 10 ขั้นตอนที่ 1. กดที่แถบเมนู Start และกดที่หัวข้อ Settings ขั้นตอนที่ 2.  กดที่หัวข้อ  Network & Internet ,Wi-Fi, airplane mode, VPN ชั้นตอนที่ 3. กดที่หัวข้อ VPN ขั้นตอนที่ 4. กดที่สัญลักษณ์ + add a VPN connection ขั้นตอนที่ 5. 1. ช่อง Connection name ให้พิมพ์

ติดตั้ง UPS ศูนย์ควบคุมเครือข่ายสารสนเทศพระนครเหนือ

ติดตั้ง UPS ศูนย์ควบคุมเครือข่ายสารสนเทศพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ใหม่ ขนาด 3 Kva ภายในศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งอุปกรณ์เดิมเสื่อมสภาพไม่สามารถทำงานได้ เพื่อให้การบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดและป้องการความเสียหายของอุปกรณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟตก ไฟกระชาก หรือไฟดับได้  

เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์สถาบันดิจิทัล

เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์สถาบันดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ทางกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้เข้าทำการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายในสถาบันดิจิทัล อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ศูนย์พระนครเหนือที่ได้ทำการเดินสายสัญญาณใหม่ จำนวน 12 คู่สาย จนสามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย